top of page

HOME STAGING

QUÈ ÉS?

El Home Staging és el procés de millorar la imatge d'un habitatge per a la seva comercialització al mercat immobiliari de lloguer o de compravenda. És el màrqueting del món immobiliari. L’immoble no deixa de ser un producte per treure’n un rendiment. Per tant, com qualsevol altre producte que està al mercat, una de les coses més importants a cuidar és la imatge de l'habitatge.

Els interioristes especialitzats en Home Staging transformen l’habitatge proporcionant un habitatge atractiu per a tots els perfils de compradors o llogaters, reubicant, eliminant i aportant els elements necessaris. D’aquesta manera s’amplia el ventall de demanda i s’aconsegueixen més vendes en menys temps. 

 

Per tant, el Home Staging no és un afegit sense importància, actualment és un recurs primordial a l’altura d’una bona acció comercial.

collage 4.png

HOME STAGING

AVANTATGES

  • Redueix considerablement el temps de venda o lloguer. Es ven o lloga l’habitatge un 70% més ràpid.

  • Incrementa el valor de l’habitatge.

  • S’amplia el ventall de compradors o llogaters potencials.

  • S’aconsegueix que l’habitatge destaqui per sobre d’altres de la mateixa zona. Rebrà més visites i per tant més possibles compradors o llogaters.

  • És un valor afegit a l’habitatge a l’hora de negociar amb el comprador/llogater.

  • Aporta valor i exclusivitat a la immobiliària, per tant és favorable a l’hora de captar compradors o llogaters amb un bon perfil. Millora exponencialment les fotografies de la casa, per tant, la primera imatge que reben els compradors o llogaters.

  • Es pot aplicar a qualsevol tipus d’habitatge (pis, casa, turisme rural, etc.).

HOME STAGING

COM HO FEM?

El Home Staging és la millora de la presentació de l’immoble. No és una reforma, per tant no inclou obres.

 

L’habitatge rebrà una primera visita d’un/a professional en interiorisme que en valorarà l’estat. No es descarta que en algun cas sigui necessària una capa de pintura o arreglar petits desperfectes. Si no es tinguessin en compte, aquests podrien ser un factor perjudicial a l’hora de negociar amb el comprador o llogater. D’aquesta manera s’eviten possibles regatejos.

 

Després de la visita es presentarà un pressupost de mobiliari i decoració al propietari. Si s’ha considerat necessari, també inclourà les partides de pintura i/o arranjaments.

 

És possible que dins un habitatge hi hagi mobles en bon estat i que puguin combinar amb els nous elements que s’hi col·loquin. Els mobles, objectes o elements que es puguin aprofitar sempre es tindran en compte. Tot i així, si es considera que s’han de retirar per aconseguir una imatge òptima, és aconsellable fer-ho. Uns mobles vells poden donar una mala imatge del pis i condicionar negativament el comprador o llogater.

 

El pressupost l’estudiaran juntament el propietari i el/la interiorista. Depenent de les necessitats de cada cas, es podran realitzar les modificacions adients fins a arribar a un acord on el propietari tingui clares les accions que es realitzaran en el seu immoble. En aquest punt és on, per exemple, es contemplarà si els mobles existents poden ser aprofitats o si és aconsellable retirar-los.

 

A partir d’aquí es procedirà a comprar els mobles i elements acordats en el pressupost. Després d’uns dies de muntatge i adequació de l’habitatge, l’immoble ja estarà preparat per a la sessió fotogràfica que es penjarà a la web i podran veure els possibles compradors o llogaters. 

Alfombra gris
HOME STAGING BÀSIC
Diseño interior
HOME STAGING COMPLET
Habitación blanca
HOME STAGING PREMIUM
bottom of page